STAVEBNÍ DOZOR

TECHNICKÝ DOZOR, PROJEKTOVÝ MANAGEMENT


  • Kontrola bezpečnosti práce,
  • Kompletní proces výstavby,
  • Zajištění kontrolních dnů,
  • Kontrola všech zakrývaných částí stavby,
  • Zápisy do stavebního deníku,
  • Předání/převzetí stavby,
  • Kontrola finančního plnění,
  • Zajištění dokumentů kolaudace stavby.