PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE

KOMPLETNÍ PŘÍPRAVA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE


  • Všechny stupně vč. povolení a vyjádření
  • Architektonické studie, průzkumy,
  • Návrhy sanace a statického zabezpečení objektu,
  • Vypracování architektonického návrhu interiéru,
  • Inženýrská činnost - fáze ÚP, ÚR, SP, kolaudace
  • Autorský dozor
  • Technický dozor stavby
  • Výběrová řízení.