PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ A DEVELOPMENT

PŘÍPRAVA A OPTIMALIZACE KOMERČNÍCH PROJEKTŮ


  • Stanovení cíle projektu, podpora zadavatele,
  • Sledování kvality, etapizace, plánování - terminy,
  • Revize projektu, sledování souvislostí, dokumentace,
  • Dokončení a předání projektu, závěrečná rekapitulace.